Jag heter Stig Forsberg, är grundare av IT-företaget Stifor Informationsteknologi och den som ligger bakom programvaran eFRedo.

Jag har arbetat många år både med att utveckla IT-system och att sköta redovisningen för företag. Eftersom jag både haft rollen som användare och utvecklare, så har jag en realistik syn av hur en programvara kan och bör se ut.

Jag har drivit enskild firma under många år och för mig var det från början en självklarhet att vilja se det riktiga resultatet, alltså hur jag låg till skattemässigt. Jag upptäckte dock mycket snart att inget på marknaden befintligt bokföringsprogram, trots inställningen att företagsformen var enskild firma, klarade av att visa detta. I samtliga fall var det resultat som visades anpassat efter aktiebolag och därmed helt missvisande.
Ovan nämnda erfarenheter fick mig att starta utvecklingen av eFRedo - ett unikt bokföringsprogram som gör det möjligt att se det riktiga resultatet för en enskild näringsidkare och som dessutom innehåller riktigt bra hjälpmedel för att på ett enkelt men kraftfullt sätt sköta bokföringen.