Frågor och svar
Binder man sig att betala någon avgift när man hämtar och installerar eFRedo?
Vilken support får man på eFRedo?
Kan man lita på att skatteuträkningen i eFRedo blir riktig?
Vågar man verkligen använda en programvara från ett litet företag?
Hur finansieras eFRedo?
På vilket sätt är den version man laddar ned begränsad?
Hur beställs en uppgradering från begränsad version?
Hur beställs en uppgradering till nytt år?
Går det att flytta eFRedo till en ny dator?
Vad ska göras vid årets slut i eFRedo?
Finns något hjälpmedel för att bokföra avskrivningar i eFRedo?
Binder man sig att betala någon avgift när man hämtar och installerar eFRedo?

Nej, det finns inget sådant krav. Allt som är avgiftsbelagt sker på användarens initiativ.

Tillbaka

Vilken support får man på eFRedo?

I eFRedo finns för varje formulär en hjälpfunktion innehållande en användarhandledning för just det aktuella formuläret. Numer finns även en manual i PDF-format tillgänglig för nedladdning. För övrigt kommer information och handledning för eFRedo succesivt att utökas på den här webbplatsen. När information inte hittas kan frågor skickas med e-post.

Tillbaka

Kan man lita på att skatteuträkningen i eFRedo blir riktig?

Ambitionen är att skatteuträkningen i eFRedo ska visa exakt rätt resultat. Det finns dock ett antal mycket speciella oklara förhållanden där Skatteverket själva inte kan ge besked om hur skatten ska beräknas. Med säkerhet kan dock sägas att eFRedo är det bokföringsprogram som ger den mest exakta skatteuträkningen, eftersom inget konkurerande program ger någon skatteuträkning alls.

Tillbaka

Vågar man verkligen använda en programvara från ett litet företag?

Det är ingen risk att börja använda eFRedo. Det är ett användarvänligt bokföringsprogram som uppfyller bokföringslagen, tar mycket kort tid att lära sig att använda och som kommer att finnas kvar och uppdateras med nya versioner i framtiden. Vill man dock efter en tid av någon anledning byta till ett annat bokföringsprogram, är det inga problem att ifrån eFRedo exportera en SIE-fil som kan importeras till det andra programmet för att fortsätta bokföringen där.

Tillbaka

Hur finansieras eFRedo?

Bokföringsprogrammet eFRedo är kostnadsfritt att ladda ned, installera och börja använda. Varje år förändrar dock myndigheterna en massa förutsättningar när det gäller skatter, procentsatser, belopp osv. Det innebär att eFRedo måste uppgraderas och den uppgraderingen kommer att medföra en kostnad för användaren. Den kommer dock att vara låg i jämförelse med de stora aktörernas årliga avgifter.

Tillbaka

På vilket sätt är den version man laddar ned begränsad?

Den är begränsad på så sätt att det går att bokföra verifikationer med verifikationsdatum inom ett intervall på 60 dagar. För att kunna bokföra senare datum krävs att en uppgradering installeras.

Tillbaka

Hur beställs en uppgradering från begränsad version?

Beställningen utförs ifrån eFRedo genom att starta programmet och under arkiv-menyn öppna beställningsformuläret och därefter följa instruktionerna. Beställningen kommer att skickas med e-post och en uppgraderingsfil med faktura levereras sedan, oftast samma dag, till avsändande e-postadress.

Tillbaka

Hur beställs en uppgradering till nytt år?

Beställningen utförs ifrån eFRedo genom att starta programmet och under arkiv-menyn öppna beställningsformuläret och därefter följa instruktionerna. Beställningen kommer att skickas med e-post och en uppgraderingsfil med faktura levereras sedan, oftast samma dag, till avsändande e-postadress.

Tillbaka

Går det att flytta eFRedo till en ny dator?

Det går alldeles utmärkt. Det utförs genom att först lagra en säkerhetskopia på gamla datorn och överföra den till nya datorn. I nya datorn utförs en nyinstallation och därefter en återlagring av den överförda säkerhetskopian.

Tillbaka

Vad ska göras vid årets slut i eFRedo?

I eFRedo finns en rutin för att med automatik beräkna och skapa en bokföringsverifikation som innehåller de konteringar som är nödvändiga. Ifall uppgradering till nästa år är utförd skapas även ingående balans för det nya året.

Tillbaka

Finns något hjälpmedel för att bokföra avskrivningar i eFRedo?

Vid bokföring som gäller anskaffning av inventarie eller annan tillgång som ska avskrivas, ges möjlighet att ange beräknad livslängd för tillgången, som då registreras i anläggningsregistret. Därefter kan avskrivningar bokföras med automatik närsomhelst och hur ofta som helst under året, de belopp som beräknas innebär mest fördelaktig avskrivning för samtliga tillgångar i anläggningsregistret.

Tillbaka