Bokföringsexempel
Nedan följer ett antal exempel på hur affärshändelser i en enskild firma kan bokföras. Alla exempel utgår ifrån ett papper som utgör underlag till verifikationen.
Faktura från Bensinbolag
Faktura från leverantör gällande inköp av maskin
Faktura från Mobilleverantör
Faktura till kund för utförd tjänst
Kontoutdrag från Bankkonto innehållande betalning av Leverantörsskuld
Kontoutdrag från Bankkonto innehållande betalning av Moms och Skatt
Kontoutdrag från Bankkonto innehållande Räntebetalning och Amortering av lån
Kontoutdrag från Bankkonto innehållande Ränteintäkt
Kontoutdrag från Bankkonto innehållande överföring till Kassa
Kontoutdrag från Plusgiro innehållande Eget uttag
Kontoutdrag från Plusgiro innehållande Egen insättning
Kontoutdrag från Plusgiro innehållande inbetalning av Kundfordring
Kontoutdrag från Plusgiro och Bankkonto innehållande överföring till Bankkonto
Kvitto från butik gällande inköp av Kontorsmaterial som betalas från Kassan
Kvitto gällande Parkeringskostnad som betalas från Kassan
Kvitto innehållande kostnad för Representation som betalas med Plusgirokort
Kvitto till kund för sålda varor som inbetalas till Kassan
Faktura från Bensinbolag

Vertext: Leverantörsfaktura Statoil Debet Kredit
5611 Drivmedel personbilar 526,50
5619 Övriga personbilskostnader 100,00
2641 Ingående moms 156,63
2440 Leverantörsskulder 783,00
3740 Öresutjämning 0,13


Tillbaka

Faktura från leverantör gällande inköp av maskin

Vertext: Leverantörsfaktura Maskinbolaget Debet Kredit
1211 Maskiner 100 000,00
2641 Ingående moms 25 000,00
2440 Leverantörsskulder 125 000,00


Tillbaka

Faktura från Mobilleverantör

Vertext: Leverantörsfaktura TeliaSonera Debet Kredit
6212 Mobiltelefon 579,21
2641 Ingående moms 144,80
2440 Leverantörsskulder 724,00
3740 Öresutjämning 0,01


Tillbaka

Faktura till kund för utförd tjänst

Vertext: Kundfaktura Kundföretaget Debet Kredit
3041 Försäljn momspliktig tjänst Sverige 25% 10 347,00
2611 Utående moms försäljning i Sverige 25% 2 586,75
1510 Kundfordringar 12 934,00
3740 Öresutjämning 0,25


Tillbaka

Kontoutdrag från Bankkonto innehållande betalning av Leverantörsskuld

Vertext: Kontoutdrag Bankkonto, Betalning Lev.skuld Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 1 250,00
1930 Bankkonto 1 250,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Bankkonto innehållande betalning av Moms och Skatt

Vertext: Kontoutdrag Bankkonto, Betalning Moms+Egen skatt Debet Kredit
2650 Redovisningskonto för moms 3 840,00
2012 Egna skatter 2 130,00
1930 Bankkonto 5 970,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Bankkonto innehållande Räntebetalning och Amortering av lån

Vertext: Kontoutdrag Bankkonto, Ränteutgift och Amortering Debet Kredit
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 1 000,00
2350 Långfristiga skulder till kreditinstitut 5 000,00
1930 Bankkonto 6 000,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Bankkonto innehållande Ränteintäkt

Vertext: Kontoutdrag Bankkonto, Ränteintäkt Debet Kredit
8311 Ränteintäkter från bank 100,00
2012 Egna skatter 30,00
1930 Bankkonto 70,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Bankkonto innehållande överföring till Kassa

Vertext: Kontoutdrag Bankkonto, Överföring till Kassa Debet Kredit
1910 Kassa 500,00
1930 Bankkonto 500,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Plusgiro innehållande Eget uttag

Vertext: Kontoutdrag Plusgiro, Eget uttag Debet Kredit
2013 Egna uttag 500,00
1920 Plusgiro 500,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Plusgiro innehållande Egen insättning

Vertext: Kontoutdrag Plusgiro, Egen insättning Debet Kredit
1920 Plusgiro 10 000,00
2018 Egna insättningar 10 000,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Plusgiro innehållande inbetalning av Kundfordring

Vertext: Kontoutdrag Plusgiro, Inbetalning av kundfordring Debet Kredit
1920 Plusgiro 12 500,00
1510 Kundfordringar 12 500,00


Tillbaka

Kontoutdrag från Plusgiro och Bankkonto innehållande överföring till Bankkonto

Vertext: Kontoutdrag Plusgiro+Bankkonto, Överföring till Bankkonto Debet Kredit
1930 Bankkonto 500,00
1920 Plusgiro 500,00


Tillbaka

Kvitto från butik gällande inköp av Kontorsmaterial som betalas från Kassan

Vertext: Utgiftskvitto Bokhandeln Debet Kredit
6110 Kontorsmaterial 153,50
2641 Ingående moms 38,38
1910 Kassa 192,00
3740 Öresutjämning 0,12


Tillbaka

Kvitto gällande Parkeringskostnad som betalas från Kassan

Vertext: Utgiftskvitton för Parkeringskostnader Debet Kredit
5890 Övriga resekostnader 142,40
2641 Ingående moms 35,60
1910 Kassa 178,00


Tillbaka

Kvitto innehållande kostnad för Representation som betalas med Plusgirokort

Vertext: Utgiftskvitto Restaurangen Debet Kredit
6071 Representation, avdragsgill 180,00
2641 Ingående moms 45,00
6072 Representation, ej avdragsgill 55,00
1920 Plusgiro 280,00


Tillbaka

Kvitto till kund för sålda varor som inbetalas till Kassan

Vertext: Intäktskvitto Kundförsäljning Debet Kredit
3051 Försäljn momspliktiga varor Sverige 25% 100,00
3052 Försäljn momspliktiga varor Sverige 12% 100,00
2611 Utående moms försäljning i Sverige 25% 25,00
2621 Utående moms försäljning i Sverige 12% 12,00
1920 Kassa 237,00


Tillbaka